Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลช่อง

     ความเป็นมาของตำบลช่องเล่าต่อกันมานมนานเท่าใดไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ผู้เฒ่าในตำบลอย่างลุงจวน  รักทองจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เล่าให้ฟังว่า นานกี่ร้อยปีแล้วไม่ทราบได้ มีคนแก่นุ่งขาวห่มขาว เดินเดียดชิง (ชิงคือใบไม้ตระกูลปาล์มสามารถใช้กันแดดกันฝนได้) ในมือถือพร้างอโบราณ พาดผ้าขาวม้าบนบ่า ตอนหัวรุ่งผู้คนจะพบเห็นคนแก่คนนั้นเดินไล่ควายประมาณ 15 ตัว เพื่อนำควายมาเลี้ยงในทุ่งนา (ซึ่งปัจจุบันทุ่งนาดังกล่าวอยู่หน้าบ้านลุงจวน  รักทองจันทร์) ตกตอนเย็นก็จะไล่ควายกลับจากทุ่งนา โดยไม่ทราบว่าหายไปไหน มีบ้านเรือนอยู่ที่ใด ซึ่งทำให้คนสมัยนั้นสงสัยเลยเฝ้าติดตามสังเกตุดู พบว่าชายคนดังกล่าวนำควายขึ้นมาจากรู ซึ่งเป็นรูดินขนาดกว้างมาก โดยนิสัยแปลกประหลาด ไม่เคยมองหน้าผู้คนและไม่ยอมพูดคุยกับคนโดยทั่วไป ทำให้มีญาติของคุณลุงจวนคนหนึ่ง เมื่อเห็นคนแก่คนนั้นนำควายลงรูไปแล้ว แกได้นำต้นไม้ไผ่ไปปลูกปากรู เพื่อให้ปิดรูเสีย ซึ่งตอนหลังเหลือให้เห็นเพียงช่องเล็กๆ ข้างต้นไม้ไผ่ คนรุ่นคุณลุงจวน  รักทองจันทร์จะพบเห็นช่องรูนั้นด้วย ทุ่งนาหน้าบ้านคุณลุงจวน  รักทองจันทร์ ต่อมาผู้คนจึงให้มีชื่อว่า “ทุ่งนาช่อง” และเมื่อมีการจัดตั้งให้มีชื่อตำบล ผู้คนก็ได้ตั้งชื่อว่า “ตำบลช่อง”

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th