Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 มิ.ย. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

03 มิ.ย. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จรพะนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

03 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรม กีฬา "เขาช่องคัพ" ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สนามฟุตบอล อบต.ช่อง

13 ก.พ. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

22 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

06 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรมเคารพธงชาติ

01 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563)

09 ธ.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง อบต.ช่องได้รับเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรามและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

26 ส.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

26 มี.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง โครงการคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีด้วยวิถีพุทธ หิ้วป่ินโตหาพระ พบปะ ล้อมวงกินข้าว)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th