Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.พ. 3106
ถึง
04 มี.ค. 3106
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2564
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายส้อง เอียดแดง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง
18 พ.ย. 2563
ถึง
18 ธ.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตง.ถ ๓๖-๐๐๔ บ้านนายส้อง แดงเอียด หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง
16 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตง.ถ ๓๖-๐๐๔ บ้านนายส้อง แดงเอียด หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
19 ต.ค. 2563
ถึง
19 ธ.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22 ก.ย. 2563
ถึง
22 ก.ย. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด
10 ก.ย. 2563
ถึง
10 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด)
08 ก.ย. 2563
ถึง
08 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
01 ก.ย. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th