Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลช่อง
Responsive image
สถานที่สำคัญ
     1. ตำหนักโปร่งหฤทัย พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) สร้างขึ้นเป็นพลับพลารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) พ.ศ.2452 ต่อมาใช้เป็นทีรับเสด็จอีก 2 ครั้ง คือ รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2458 และรัชกาบที่ 7 พ.ศ.2471 สถานที่ตั้งตำหนัก อยู่เลยทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปเล็กน้อย ตรงเนินด้านซ้ายของถนนทางเข้าน้ำตกโตนปลิว ตัวตำหนักที่ประทับตั้งอยู่บนเนินสูงสุด มีเรือนบริวารรายรอบเชิงเนิน ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)
     2. ธารหทัยสำราญ พลับพลาธารหทัยสำราญ ตั้งอยู่ริมน้ำตกโตนใหญ่ ในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ.2452 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) ทรงเรียกพลับพลาริมธาร พระองค์เองก็ลงสรงน้ำตกท่ามกลางข้าราชบริพาร และมีสุนัขย่าเหลยืนอยู่เบื้องซ้าย ชื่อ ธารหทัยสำราญปรากฏคร้้งแรก ในคราวรัชกาลที่ 7 เสด็จ พ.ศ.2471 ดังในความหมายกำหนดการความว่า "เวลา 10.00 น. เสด็จโดยกระบวนรถยนต์แวะประพาสถ้ำคูหาสวรรค์ แล้วเสด็จไปจังหวัดตรัง ถึงตำหนักโปร่งฤทัยที่ช่อง ประพาสธารน้ำตก และเสวยเครื่องใหญ่ที่พลับพลาประทับร้อน ณ ธารหทัยสำราญ"
     3. รอยจารึก พระบรมนามาภิไชยย่อ "ปปร" พระบรมนามาภิไชยย่อ "ภปร" และพระนามาภิไชยย่อ "สก" น้ำตกกะช่อง หรือน้ำตกกระช่อง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ ตั้งแต่เมื่อ 100 ปีมาแล้ว เป็นสถานที่รับเสด็จพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์ ใน พ.ศ.2524 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เกิดวิกฤตธรรมชาติฝนตกหนัก จนก้อนหินใหญ่น้อยบริเวณน้ำตกถล่มทลาย สายน้ำเปลี่ยนทาง แต่ก้อนหินใหญ่กับรอยจารึก ณ บริเวณยอดน้้ำตกโตนปลิว ยังคงยืนยงด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยร์ไทย
         
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561