Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่งเจ... (27 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา... (21 ก.ย. 2563)  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งต... (03 ส.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (02 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (24 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ค... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สมัยที... (14 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สม... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยวิสามัญ สมัย... (30 ก.ค. 2562)
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ (27 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปากเปื่อย (Hand foot mouth syndrome) (05 มิ.ย. 2562)
การป้องกันโรคเอดส์ (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญทุกท่านที่เคยมาติดต่อราชการกับ อบต. ตอบแบบสอบถาม (07 พ.ค. 2562)
โรคไข้เลือดออก (01 พ.ค. 2562)
เตือนภัยโรคมือปากเท้า (04 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อป... (25 มิ.ย. 2563)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสว... (03 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรม กีฬา "เขาช่องคัพ"... (03 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดกา... (13 ก.พ. 2563)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (22 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเคารพธงชาติ (06 ม.ค. 2563)

กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร เนื... (01 ม.ค. 2563)

อบต.ช่องได้รับเกียรติบัตร... (09 ธ.ค. 2562)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย... (26 ส.ค. 2562)

โครงการคุณธรรมจริยธรรม (ก... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมแสดงแจตจำนงทางกา... (07 มี.ค. 2562)

นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง... (15 ม.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขย... (11 ม.ค. 2562)

ประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอก... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ... (09 ม.ค. 2562)

ลงพื้นที่สถานประกอบการ (25 ต.ค. 2561)

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2... (23 ต.ค. 2561)

จิตอาสา "รักษ์นาโยง" ภายใ... (22 ต.ค. 2561)

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ... (08 ต.ค. 2561)

ผู้รับเบี้ยยังชีพ สูงอายุ... (20 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน... (26 ก.พ. 3106)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (08 ธ.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพารา... (18 พ.ย. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิ... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแ... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง จัดซื้้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด (27 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา - อ่าวลำ... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ ชุด (06 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (31 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแ... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไสขนุน (... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไสขนุ... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร... (25 พ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th